ZiskejZdravi.cz

Báseň - Stěžovaly si ledviny...

Učíte se rádi básničky? Básnička je rýmovaný text, vetšinou krátký, který vyjadřuje určitou myšlenku na některé téma. Dokud jste malé a máte bystrou a dobrou paměť je dobré se učit věci zpaměti a rozvíjet tak své myšlení. Nejlepší je učit se Biblické verše, které vám pak zůstanou v mysli na celý život, ale i básně přinášející moudrost vám budou k užitku. Našimi tématy budou většinou lidské zdraví, příroda a víra v Boží stvořitelskou moc. Pokud máte nějaké své básně na tyto témata, můžete nám je zaslat a třeba pak potěší i jiné děti.

Auvej to to zase bolí

ledviny si stěžovaly.

Rychle břízu, přesličku

popíjej pár hrníčků.

 

Měchýř ten to uslyšel

výtku také zakřičel.

Písek, kámen ten mne tíží,

bojím se zas těch obtíží.

 

Vynech maso, změň své jídlo

uvidíš, jak vyléčí to.

Přidej více vody k tomu,

bez ní to nejde, věřte tomu.

 

A tak spolu mudrovaly

že pomůžu zas doufaly.

Už jim rychle vařím čajík

přírodou se léčit mají.

 

Bůh určil přírodní prostředky k léčbě nemocí a ty také požehná, pokud tomu budeme věřit. Víra, spolu s přírodou, v sobě skrývá velkou léčebnou moc.

"Hle, přivedu mu zahojení a uzdravení, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy." (Jeremiáš 33,6)

 

Text:ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Děti - něco pro radostné děti

Děti - něco pro radostné děti