ZiskejZdravi.cz

Báseň - Poučení od prstíků

Dokud jste děti malé a máte bystrou a dobrou paměť je dobré se učit věci zpaměti a rozvíjet tak své myšlení. Nejlepší je učit se Biblické verše, které vám pak zůstanou v mysli na celý život, ale i básně přinášející moudrost vám budou k užitku. Básnička je rýmovaný text, vetšinou krátký, který vyjadřuje určitou myšlenku na některé téma. Našimi tématy budou většinou lidské zdraví, příroda a víra v Boží stvořitelskou moc. Pokud máte nějaké své básně na tyto témata, můžete nám je zaslat a třeba pak potěší i jiné děti.

 

Palečku ty jsi ale chlapík

ozval se maličký malík.

Ještě že tě máme,

jako pana krále.

 

Palec ten se uklonil,

však bez vás bych nic nebyl.

Prstíky se schoulily,

spolu Boha chválily.

 

Ten umí to a ten zas tohle...ano, jeden bez druhého toho příliš nezvládneme ani my lidé. Jeden má postavení vyšší, druhý je prostší, ale Pán Bůh nás stvořil tak, abychom se navzájem doplňovali a pokorně si uvědomovali, že vše řídí náš Stvořitel.

 

"Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora. " (Přísloví 15,33 B21)

 

Text:ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Děti - něco pro radostné děti

Děti - něco pro radostné děti