ZiskejZdravi.cz

Zvířata z Bible - Kokrhající kohout

"Teto, teto," zvolal jednou večer Pavlíček. "Dnes já budu vyprávět příběh o jednom ptáku z Bible. My jsme se dnes o něm učili ve školce." "Dobře," souhlasila teta radostně. "Vyprávěj! A my všichni budeme pozorně poslouchat."

"Když jednou žoldnéři zajali Krista," začal Pavlíček, "přivedli ho na dvůr nejvyššího kněze. Petr ho následoval zdaleka. Uprostřed dvora byl založen oheň, u kterého se ohřívali strážní a sluhové, protože byla chladná noc. V sále byl Ježíš vyslýchán. Učedníka Jana, který se znal s nejvyšším knězem, pustili dovnitř. Petr musel zůstat venku. Byl tomu docela rád. Měl jakýsi strach a přál si, aby ho nikdo nepoznal. Tvářil se docela lhostejně a zamíchal se do hloučku u ohně.

Tu k ohni přistoupila služebná nejvyššího kněze, která dělala vrátnou.Když padl světlý paprsek od ohně na Petrův obličej, poznala ho. Měla radost, že ho přede všemi prozradí, a proto se zeptala: "Nejsi z učedníků toho člověka?" Petr se polekal a byl na rozpacích. Strach ho natolik zmalomyslněl, že Pána Ježíše zapřel. Řekl: "Ženo, já ho neznám!" To bylo první zapření a hned na to kohout zazpíval.   Nyní se Petr chtěl skrýt. Vyšel do předsíně, ale zde byl opět od jiné služebné nařčen, že je učedníkem Ježíše. Služebná to říkala všem kolemjdoucím. Petr byl zmaten a zapřísahal se, že Ježíše nezná. Nato pravděpodobně rychle odešel z tohoto pro něho nebezpečného místa, ale za hodinu byl poznán zase služebníkem nejvyššího kněze a obviněn, že je přívržencem zajatého Ježíše. Člověk byl příbuzným Malchuse, kterému Petr v zahradě Getse-manské usekl ucho. Proto toto svědectví bylo Petrovi zvláště nepříjemné. Muž vyprávěl, že ho viděl v zahradě a že i Petrova řeč prozrazuje, že je z Galilee. Povšimli si toho i kolem jdoucí a tvrdili to také.

Petr, aby se z této situace vyprostil, začal zapírat a zapřísahat se, že ho nezná a že jejich obvinění není pravdivé. V tom zakokrhal kohout podruhé. Petr ho dobře slyšel. V tentýž okamžik vyvedli odsouzeného Ježíše ven.   Petrovi se sevřelo srdce, když zpozoroval, že unavený a ztýraný Spasitel ho vyhledal svým zrakem v zástupu a pohleděl na něj. Petr si vzpomněl, že večer před tím mu Ježíš řekl: "Než dvakrát zazpívá kohout, třikrát mne zapřeš." S jakou jistotou ho přesvědčoval Petr, že raději s ním půjde na smrt, než aby něco tak hanebného udělal. Stud a lítost mu nyní naplnily srdce. Šel ven na ulici a tam se hořce rozplakal.   Tak následují jednu lež mnohé další, dodal k tomu pan učitel."Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Děti - něco pro radostné děti

Děti - něco pro radostné děti