ZiskejZdravi.cz

Zvířata z Bible - Krávy, které opustily svá telátka

Jednou, když jsme v zimním večeru seděly s dětmi v teple vytopené světnici, prosily mne jednohlasně, abych jim vyprávěla nějaký hezký pří-běh. Tatínek právě odešel do chléva podojit naši tlustou krávu Bělku, a proto čtyřletá Elenka zaprosila: "Tetičko, vyprávěj nám nějakou pohádku o kravičce!"

"Dobře děti. Já vám budu vyprávět, avšak ne pohádku, ale skutečný příběh z Bible.   Bylo to v tu dobu, kdy Izraelité (lid, který si Bůh vyvolil mezi všemi národy, aby nesl světlo pravdy všem lidem) byli velmi neposlušní a zlí. A v tu dobu jejich nepřátelé, Filištínský národ, je přepadli. Mnoho Izraelitů bylo v bitvě pobito a mnohé vzali do zajetí a také i truhlu smlouvy odvezli do své pohanské země. Přivezli tuto truhlu Boží do chrámu svého boha Dágona a postavili ji právě naproti jeho modle. Ale příští ráno, když vešli do chrámu, uviděli, že modla leží před truhlou obrácena obličejem k zemi. Zvedli modlu na její místo, ale příští ráno našli svoji modlu zase s rozbitou hlavou a zlámanýma rukama ležet před truhlou smlouvy. Současně se na lidech tohoto města, kde se nalézala truhla v zajetí, začaly objevovat strašlivé vředy. Lidé si přáli jenom jedno: co nejdříve se zbavit truhly smlouvy, která jim přinesla tolik neštěstí. Posílali ji z města do města, ale všude, kam přišla, začínaly se dělat bolestivé vředy na lidech.

Zoufale naříkali a volali: "Pošlete truhlu Boha Izraelského na její místo! Proč máme umírat jako Egyptští?"   "Ale," říkali zase jiní, "možná, že truhla není příčinou toho, že se na nás objevují tyto vředy." Kněží odpověděli: "To se ukáže. Vezměte nový vůz a dvě kravičky od telátek, které ještě nevozily břemena, zapřáhněte je do vozu a jejich telátka ponechte doma."   Filištínští udělali tak, jak jim jejich kněží poradili. Vzali nový vůz a postavili na něj truhlu smlouvy. Mezitím také připravili malou skříňku, do které vložili pět ze zlata udělaných boulí, podobných těm, které se dělaly na lidech. Tuto skříňku postavili na vůz vedle truhly smlouvy.

Filištínští uvázali telátka pevně ve chlévě, vyvedli krávy ven a zapřáhli je do vozu. Pak ponechali krávy volně a v napětí očekávali, co zvířata udělají. Půjdou pryč a nechají telata ve chlévě anebo ne? Kráva nikdy neopustí své telátko dobrovolně, jedině tehdy, když ji přinutí násilím. Vždycky by se vrátila rychle do chléva a zůstala by u něho. Ale co myslíte děti, co udělaly kravičky? Nehledě k tomu, že telátka hlasitě volala, bučela, po svých matkách, táhly krávy pryč po cestě přímo do země Izraelské, tam, kam patřila truhla smlouvy. Bůh přinutil krávy, aby šly a opustily svá telata.   S východem slunce vydal se vůz s cenným nákladem na cestu a než slunce zase zapadlo, byla truhla smlouvy v rukou Izraelitů. Izraelité měli velkou radost a z vděčnosti obětovali nový vůz a krávy v zápalnou oběť Hospodinu.Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Děti - něco pro radostné děti

Děti - něco pro radostné děti